Nội Thất MKC

slide-1
slide-2
slide-3
slide-1
slide-2
slide-7
Giường bệnh đa năng 1 tay quay điều khiển bằng tay quay mã CS-21
Mã : KT-GB12 (CS-21)
Giá : 7,500,000 vnđ
Giá 7,500,000vnđ
Kích thước 2100 x 960 x 550 mm
Giường bệnh đa năng tách thành xe lăn điều khiển bằng tay quay mã C09
Mã : KT-GB07B(C09)
Giá : 25,890,000 vnđ
Giá 19,850,000vnđ
Kích thước 2020×1070×570mm
Giường bệnh đa năng Model 2017 điều khiển bằng điện mã CS-19E
Mã : KT-GB01( CS19E)
Giá : 22,750,000 vnđ
Giá 18,500,000vnđ
Kích thước 2000 × 900 × 550mm
Giường bệnh đa năng 4 tay quay điều khiển bằng tay quay mã C08
Mã : KT-GB03(C08)
Giá : 16,500,000 vnđ
Giá 13,550,000vnđ
Kích thước 2000 x 960 x 550mm
Giường bệnh đa năng 3 tay quay điều khiển bằng tay quay mã CS-18
Mã : KT-GB04(CS18)
Giá : 11,550,000 vnđ
Giá 10,950,000vnđ
Kích thước 2100 x 900 x 550 mm
Giường bệnh đa năng 2 tay quay điều khiển bằng tay quay mã CS-19
Mã : KT-GB05(CS19)
Giá 8,500,000vnđ
Kích thước 2100 x 960 x 550 mm
Giường bệnh MKC điều khiển điện kết hợp xe lăn hiện đại
Mã : KT-GB07A
Giá 39,850,000vnđ
Kích thước 2020×960×460mm
Giường bệnh đa năng 5 tay quay điều khiển bằng tay quay mã C04
Mã : KT-GB02(C04)
Giá : 18,500,000 vnđ
Giá 14,800,000vnđ
Kích thước 2000 x 960 x 550mm
Giường bệnh MKC tăng chỉnh độ cao thấp điều khiển bằng điện
Mã : KT-GB08
Giá 33,850,000vnđ
Kích thước 2000 × 900 × 470mm
Giường bệnh đa năng Model 2017 điều khiển bằng điện kết hợp tay quay phòng khi mất điện mã C05
Mã : KT-GB09 (C05)
Giá : 29,950,000 vnđ
Giá 24,750,000vnđ
Kích thước 2100*1000*560mm
Giường bệnh nhân đa năng MKC điều khiển bằng điện và cơ tay quay Model 2016
Mã : KT-GB06
Giá : 26,750,000 vnđ
Giá 24,750,000vnđ
Kích thước 2000 x 900 x 550
Giường bệnh đa năng MKC đầu khum điều khiển bằng điện Model 2016
Mã : KT-GB10
Giá : 28,850,000 vnđ
Giá 24,750,000vnđ
Kích thước 2160 × 960 × 550mm